Pasniedzēji

Inga Miezīte

Vizuālās mākslas un mākslas vēstures pedagogs, mākslas valodas skolotāja.