Aktualitātes

22.05.2018.

Audzēkņu uzņemšana Cēsu pilsētas Mākslas skolā jaunajam 2018./2019.m.g.

Programmā 20V – paralēli pamatskolas izglītībai no 9 gadu vecuma, mācību ilgums 6 gadi.

Programmā 30V – paralēli vidusskolas izglītībai no 15 gadu vecuma, mācību ilgums 3 gadi.

Konsultācija 27. augustā plkst. 11.00

Iestājeksāmeni:

28. augustā plks. 11.00 – zīmēšana, gleznošana

29. augustā plkst. 11.00 – kompozīcija 2 uzdevumi ( viens melnbalts ar zīmuli, otrs krāsains ar guašu )

Sīkāka informācija par uzņemšanu un eksāmeniem skatīt sadaļā “Par skolu”!