Pasniedzēji

Ieva Felca

Mākslas bakalaurs. Direktora vietniece mācību darbā, kā arī pasniedz kompozīciju un zīmēšanu 20V un 30V programmas jauniešiem!