Pasniedzēji

Kristīne Lāriņa

Cēsu pilsētas Mākslas skolas direktore.

Pedagoģijas maģistrs, vizuālās mākslas un mājturības skolotājas kvalifikācija.