Aktualitātes,Slīdrāde

25.02.2020.

Jaunatnes iniciatīvas projekts “Uzziedam!”

Cēsu pilsētas Mākslas skolas telpās apskatāma izstāde “Uzziedam!” – profesionālās izglītības kompetenču centra, Nacionālā Mākslu vidusskolas Jaņa Rozentāla Mākslas skolas, Rīgas Doma kora skolas un Rīgas Horeogrāfijas skolas audzēkņu darbi, kuros atainots Liepas pagasts.

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments jau otro gadu organizē projektu konkursu “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos”, kas tiek organizēts Izglītības kvalitātes valsts dienesta administrētā Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (8.3.4.0/16/I/001) ietvaros.

Tā rezultātā tapa ideja jaunatnes iniciatīvas projektam “Uzziedam!”, kas aizsākās 2019. gada 1. augustā. Projekta mērķis bija samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, kā iemesli var būt motivācijas trūkums, nepieciešamība iesaistīties darba tirgū un citi cēloņi. Konkursu organizē, Izglītības, kultūras un sporta departaments (IKSD), bet to īsteno “Latvijas Baleta un Dejas Ģilde” sadarbībā ar Profesionālās izglītības kompetences centru “Nacionālā Mākslu vidusskola” (NMV), tāpēc arī radošums un darbs, bija projekta pirmās daļas pamatā, tās bija gleznošanas, zīmēšanas, skicēšanas, filmu analīzes un lekcijas par laikmetīgo mākslu.

Projekta pirmā daļa tika īstenota Liepas pagastā. Tika iepazīta Liepas pagasta apkārtne (kur interesantās ekskursijās veda vietējie jaunieši) un, kā rezultātā tapa gleznas ar vietām un ainavām, kas raksturo Liepas pagastu, tās tapināja izglītojamie gan tie, kuri ar gleznošanu ir uz Tu, gan tie, kuri pirmo reizi ņēma rokā otu. Bija filmu vakari un lekcijas par laikmetīgo mākslu, kuras vadīja Baiba Guste. Gleznošanu, zīmēšana un skicēšana tika veikta Vitas Jurjānes pavadībā, kura uzraudzīja ne tikai mākslas tapšanas procesus, bet bija visas dienas kopā ar projekta dalībniekiem.

Viens no projekta gala rezultātiem – izstāde ar Liepas pagasta ainavām tā bija redzama Liepas muižā, vēlāk NMV struktūrvienībā “Jaņa Rozentāla Māklsas skolā”. Pats nozīmīgākais ieguvums ir projektā iesaistīto jauniešu prieks un emocionālā labsajūta, kas mūsdienās ir tik ļoti svarīgs aspekts un priekšnosacījums veiksmīgam un gribošam darboties jaunietim.