Aktualitātes

14.05.2020.

2019./20. mācību gada noslēgums

18.-22. maijs – mācību uzdevumu un atzīmju apkopošana mācību priekšmetos visām klasēm.
Līdz 22. maijam – skolas beidzēji nodaļu skolotājiem iesūta savu radošo darbu prezentācijas.
25.-26. maijā – visu gala atzīmju izlikšana e-klasē visām klasēm.
28. maijs – 20V 1.-2.kl. skolēni attālināti saņem e-klases liecības.

1.-5. jūnijs – Attālinātais plenērs 20V 3.-4.kl. un 30V 1.-2.kl. zīmēšanā, gleznošanā, kompozīcijā (3 mācību uzdevumi katrā priekšmetā).
Līdz 8. jūnijam – skolēni iesūta skolotājiem plenēra darbus, vērtējumu izlikšana e-klasē.
10. jūnijs – 20V 3.-4.kl., 30V 1.-2.kl. skolēni attālināti saņem e-klases liecības.
2.-4. jūnijs – jauno audzēkņu telefoniska pieteikšana augusta iestājpārbaudījumiem.

Par skolas beigšanas apliecību izsniegšanu ziņosim pēc 9.jūnija.