Aktualitātes,Slīdrāde

27.11.2020.

Konkurss “Gaismas rādiusā”

Jāņa Simsona Madonas Mākslas skola, atzīmējot 45. gadadienu, izsludināja mākslas skolu un vispārizglītojošo skolu audzēkņu radošo darbu konkursus “Gaismas rādiusā” un “Rudens gaismas Madonā”.Viens no konkursu mērķiem bija arī skolas jubilejas izstādes kuplināšana. Tradicionāli ierasts, ka madonieši katram mācību gadam dod vadmotīvu, un šajā gadā tas bija par gaismas tematiku.

Mākslas skolu audzēkņu radošo darbu konkursā “Gaismas rādiusā” Madonas mākslas skolas pārstāvji rosināja iesūtīt darbus daudzos kopējai tēmai pakārtotos tematos, domājot par audzēkņu atšķirīgajām interesēm, vecumposmiem, pieredzi un uztveri. Dalībnieku skaits bija ievērojams — kopumā tika saņemti 150 darbi no 8 mākslas skolām (Aizpute, Cēsis, Ērgļi, Ķekava, Ludza, Madona, Sigulda, Carnikava, Varakļāni, Ludzas BJC). 

Priecājamies un sveicam arī mūsu jauniešus, kuri konkursā “Gaismas rādiusā” nopelnīja godpilnas vietas:

Laima Kalniņa izvēlējās tēmu “Pie ekrāna” un saņēma trešo vietu;
Benedikts A. Galzons izvēlējās tēmu “Malduguns” un saņēma pirmo vietu;
Daiga Mārica Kraukle izvēlējās tēmu “Gara un dvēseles gaisma” un saņēma trešo vietu.

Jāņa Simsona Madonas Mākslas skola izsaka lielu pateicību pedagogiem, kuri rosināja audzēkņus darboties, un mēs pievienojamies īpašu paldies sakot datorgrafikas, kompozīcijas, praktisko darbu un zīmēšanas skolotājai 20V un 30V programmas jauniešiem — Dignai Bicānei!