Aktualitātes,Slīdrāde

24.03.2022.

Valsts konkurss Latvijas profesionālās ievirzes vizuāli plastiskās mākslas izglītības programmas audzēkņiem 2021./2022. mācību gadā

Konkursa uzdevums „Mākslas izstādes izveide”

Konkursa mērķis ir mācību rezultātu izvērtēšana un kultūrizglītības attīstības sekmēšana, veicinot starpdisciplināru tēmu apguvi radošā mācību procesā. 
Konkursa tēma: „Mākslas izstāde”.
Konkursa uzdevumi:  dot iespēju audzēkņiem iepazīt mākslas izstāžu kuratora darbu;

  • pilnveidot audzēkņu prasmi analizēt, vērtēt mākslas darbus, laikmeta liecības un kultūrvidi;
  • pilnveidot audzēkņu pieredzi mākslas izstādes ieceres izstrādē, izvēloties personiski nozīmīgu tēmu;
  • pilnveidot audzēkņu pieredzi aprakstīt, vizualizēt un prezentēt savu radošā darba ideju;
  • iepazīstināt audzēkņus ar mūsdienīgu mākslas izstāžu veidošanas piemēriem.

Konkursa uzdevums: audzēknis iejūtas izstādes kuratora lomā un izstrādā ieceri mākslas izstādei.
Konkursa darbs ir izstādes projekts, ko noformē uz planšetes, kuram pievienota izstādes koncepcija.
Pedagogs izstrādā konkursa uzdevuma tematisko ievirzi, lokālo vai vietas kontekstu un citus nosacījumus atbilstoši konkrētajam audzēkņu vecumposmam, apgūstamajiem mācību priekšmetam un konkursa nosacījumiem.

Mūsu dalībnieki:

9 -10 gadu grupā: Nora Golubova, Daniela Drēviņa, Emīlija Dārta Caunīte, Imants Kampenuss.

10 – 11 gadu grupā: Luīze Babahina, Maija Dumpe, Alens Hāns, Evelīna Lange, Dārta Lielmeža, Ingrīda Misāne, Grieta Rozenberga, Ksenija Undra.

14 -15 gadu grupā: Leons Bluks, Ričards Strazdiņš, Emīls Eglīte, Patrīcija Ozoliņa, Nellija Slavina.

16 gadu grupā: Evelīna Bikiņa.

Skolotāji, kas sagatavoja audzēkņus: Digna Bicāne, Inga Miezīte un Kristaps Priede.