Pasniedzēji

Inga Miezīte

Vizuālās mākslas un mākslas vēstures pedagogs. Mākslas maģistrs. Mākslas valodas skolotāja.