Par skolu

Cēsu pilsētas Mākslas skola dibināta 1988. gada 2. oktobrī Priekuļos.

1996. gada janvārī tiek atvērta Cēsīs mākslas skola, saglabājot filiāli Priekuļos (Cēsu prospekts 5, Priekuļi, Priekuļu novads, LV-4126). Skolā strādā 10 pedagogi. Visiem pedagogiem ir mākslas profesionālā augstākā izglītība un kvalifikācija. Cēsu pilsētas mākslas skolā mācās 170 un Priekuļu filiālē 45 skolēni, izglītības programmu apgūst līdztekus vispārējai izglītībai. 2010. gadā izglītības iestāde akreditēta (nr. AI 3908) līdz 2016. gada 10. februārim. Skolu beidzot, skolēni izstrādā nobeiguma darbu un saņem apliecību par profesionālās ievirzes izglītības apguvi.

Cēsu pilsētas Mākslas skolas moto:

Māksla runā par pasauli savā īpašā valodā. Mākslas valoda ir vizuāla, uztverama ar redzi. Ja Tu saproti šo valodu, Tu esi bagāts, Tu spēj saprast vārdos neizteikto un pateikt vārdos nepasakāmo. Ja tu vēlies izzināt šo pasauli, nāc pie mums! Tevi gaidīsim!!!