Par skolu

Māksla runā par pasauli savā īpašā valodā. Mākslas valoda ir vizuāla, uztverama ar redzi. Ja Tu saproti šo valodu, Tu esi bagāts, Tu spēj saprast vārdos neizteikto un pateikt vārdos nepasakāmo. Ja tu vēlies izzināt šo pasauli, nāc pie mums, Tevi gaidīsim!!!

Cēsu pilsētas Mākslas skola dibināta 1988. gada 2. oktobrī Priekuļos, kad astoņi jauni dažādas mākslas jomas un augstskolas beiguši mākslinieki satikās, lai  radoši darbotos kopā ar bērniem. Tuvākajā apkārtnē tā bija vienīgā mākslas skola līdz pat 1996.gadam, kad skola mājvietu rada Cēsīs, Lielā Katrīnas ielā 2 un Priekuļos saglabājās tās filiāle. Kopš 1998. gada skola darbojas Cēsīs, Palasta ielā 11. 2018.gada nogalē direktora Viļņa Kļaviņa vadībā skola atzīmēja savas pastāvēšanas trīsdesmito jubileju.

Skola īsteno divas akreditētas profesionālās ievirzes „Vizuāli plastiskās mākslas” izglītības programmas, kuras apgūst audzēkņi līdztekus vispārējās pamata un vidējās vai vidējās profesionālās programmas ieguvei. Zīmēšanas, gleznošanas, kompozīcijas, mākslas valodas pamatu, veidošanas, dažādu materiālu iepazīšanas stundas notiek pie desmit profesionāliem māksliniekiem – pedagogiem. Pedagogu vadībā audzēkņi apmeklē mākslas izstādes, regulāri piedalās dažādos ar mākslu saistītos konkursos, kuplina novada rīkotos pasākumus, veido sadarbības projektus ar citām skolām. Beidzot skolu audzēkņi izstrādā noslēguma darbus un saņem apliecību par profesionālās ievirzes izglītības apguvi. Mūsu skolas absolventi sekmīgi startē tālāk un izvēlas turpināt mācības Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolā, Jāņa Rozentāla Mākslas skolā, Valmieras mākslas vidusskolā, Vidzemes tehnoloģiju un dizaina vidusskolā, kā arī augstskolās.

Izmantojiet iespēju sekot jaunumiem mūsu Facebook un Instagram kontos!