Kontakti

Cēsu pilsētas Mākslas skola
Palasta iela 11, Cēsis, LV 4101, Latvija
Tel. +371 64127456, +371 64124274
Fax – +371 641 23636
e –pasts: CMS@skolas.cesis.lv

Reģ.Nr. LV90000031048, AS SEB Banka, Nr. LV51UNLA0004013130835, UNLALV2X.

Direktors: Vilnis Kļaviņš tel. +371 64127456
Direktora vietnieks saimnieciskajā darbā: Gatis Janševics tel. +371 64127456, +371 64124274
Direktora vietniece mācību darbā Vita Vīksna tel. +371 64127456, +371 26261888
Lietvede: Marija Bērziņa tel. +371 64124274, +371 26585610
Projektu vadītājs: Eero Rass tel. +371 29107699


View Larger Map