Kontakti

Cēsu pilsētas Mākslas skola
Palasta iela 11, Cēsis, LV 4101, Latvija
Tel. +371 26585610, + 371 26553492
e –pasts: cms@skolas.cesis.lv

Reģ.Nr. LV90000031048, AS SEB Banka, Nr. LV51UNLA0004013130835, UNLALV2X.

Direktore: Kristīne Lāriņa tel+ 371 26553492, kristine.larina@cesis.lv
Direktora vietnieks saimnieciskajā darbā: Gatis Janševics tel. +371 29175849
Direktora vietniece mācību darbā Vita Vīksna tel. +371 26261888
Lietvede: Marija Bērziņa tel. +371 26585610

View Larger Map