Kontakti

Cēsu pilsētas Mākslas skola
Palasta iela 11, Cēsis, LV 4101, Latvija

Lietvede Marija Bērziņa: cms@cesis.edu.lv +371 26585610

Direktora p. i. Emma Rass

Direktores vietniece mācību darbā Digna Bicāne digna.bicane@gmail.com

Direktora vietnieks saimnieciskajā darbā Gatis Janševics: gatis.jansevics@cesis.edu.lv +371 29175849

Rekvizīti: Reģ.Nr. LV90000031048, AS SEB Banka, Nr. LV51UNLA0004013130835, UNLALV2X.


View Larger Map