Kontakti

Cēsu pilsētas Mākslas skola

Palasta iela 11, Cēsis, LV 4101, Latvija

Cēsu prospekts 1, Priekuļi, Priekuļu pagasts, Cēsu novads, LV 4126.

Direktora pienākumu izpildītāja Emma Rasa: emma.rasa@cesunovads.edu.lv +371 26553492

pieņem apmeklētājus pirmdienās no plkst. 10:00-12:00, trešdienās no plkst. 16:00- 18:00

Direktores vietniece mācību darbā Ilze Raudiņa: ilze.raudina@cesunovads.edu.lv +371 26465226

pieņem apmeklētājus trešdienās no plkst. 16.00-18.00, piektdienās no plkst. 10:00- 12:00

Direktora vietnieks saimnieciskajā darbā Gatis Janševics: gatis.jansevics@cesis.edu.lv +371 29175849

Lietvede Marija Bērziņa: cms@cesunovads.edu.lv +371 26585610

Rekvizīti: Reģ.Nr. LV90000031048, AS SEB Banka, Nr. LV51UNLA0004013130835, UNLALV2X.


View Larger Map