Skolas pašnovērtējums, nolikums un kārtība, kādā izglītības iestādē uzturas izglītojamo vecāki un citas personas