Uzņemšanas noteikumi

CĒSU PILSĒTAS MĀKSLAS SKOLA aicina bērnus un jauniešus mācībām 2023./24. m.g.

Vizuāli plastiskās mākslas programmā (mācību ilgums 6 gadi) uzņem 3. – 5.  klases audzēkņus (no 9 gadu vecuma)

Vizuāli plastiskās mākslas programmā (mācību ilgums 3 gadi) uzņem 9. – 10. klases audzēkņus (no 15 gadu vecuma)

Sagatavošanas klasē uzņem 1. – 2. klases audzēkņus (no 7- 8 gadu vecuma)

 

LAI PIETEIKTOS MĀCĪBĀM  MĀKSLAS SKOLĀ:

No 10.05.2023. – 25.08.2023. bērna likumiskais pārstāvis elektroniski aizpilda iesniegumu https://epakalpojumi.cesis.lv/