Uzņemšanas noteikumi

PĒTĒRA ROZENBERGA CĒSU PILSĒTAS MĀKSLAS SKOLA AICINA BĒRNUS UN JAUNIEŠUS MĀCĪBĀM 2024./2025. M.G.

Vizuāli plastiskās mākslas 20V programmā  (mācību ilgums 7 gadi) uzņem audzēkņus no 9 gadu vecuma.

Vizuāli plastiskās mākslas 30V programmā  (mācību ilgums 3 gadi) uzņem audzēkņus no 15 gadu vecuma.

Interešu izglītībā,- sagatavošanas klasē uzņem audzēkņus no 7 – 8 gadu vecumam.

LAI PIETEIKTOS MĀCĪBĀM  MĀKSLAS SKOLĀ:

 Bērna likumiskais pārstāvis elektroniski aizpilda iesniegumu https://epakalpojumi.cesis.lv/

13.05.24. – 07.06.24. skolēnu pieteikšanās pavasarī.

Skolēna uzņemšanas diagnosticējošais darbs 13. jūnijā.

12.07.24. – 19.08.23. skolēnu pieteikšanās un uzņemšana uz vakantajām vietām rudenī.

Skolēna uzņemšanas diagnosticējošais darbs 22. augustā.