Uzņemšanas noteikumi

Cēsu pilsētas Mākslas skolā Vizuāli plastiskās mākslas programmās uzņem audzēkņus no 9 gadu vecuma ( mācību ilgums – 6 gadi, kods 20V211001) un jauniešus no 15 gadu vecuma (mācību ilgums – 3 gadi, kods 30V211001), pēc iestājpārbaudījuma veikšanas.

1. Piesakoties mācībām skolā, atbilstoši izvēlētajai programmai visiem jānokārto radošie uzdevumi Kompozīcijā (tematiska grafiska (melnbalta) un krāsaina kompozīcija, darba izmērs – A3).

2. Audzēkņiem, kas vecāki par 10 gadiem (iespēja iestāties 20V211001 programmā atbilstoši pārbaudījumos uzrādītajām spējām augstākā klasē) un jauniešiem, kas pretendē uz mācībām 30V211001 programmā, papildus jākārto uzdevumi Zīmēšana (kompozīcija ar divām ģipša figūrām, darba izmērs – A3) un Gleznošanā (klusā daba no diviem priekšmetiem, darba izmērs – A3). 

Katra uzdevuma izpildes laiks – 2 mācību stundas.

Uzdevumu veikšanai nepieciešamos materiālus – guaša krāsas, otas, ūdenstrauku, parasto zīmuli un dzēšgumiju nodrošina vecāki, papīru – nodrošina skola.

Iestājpārbaudījuma radošo darbu tēmas un uzdevumus nosaka uzņemšanas komisija, kas atbilstoši vērtēšanas kritērijiem – mākslinieciskā uztvere, radošā pieeja tēmas attēlojumam, kompozīcijas izkārtojums lapā, grafiskais risinājums, krāsu izjūta,  novērtē pretendenta rezultātus 10 (desmit) ballu sistēmā.

Skolā darbojas Sagatavošanas grupa 7 – 8 gadus jauniem bērniem un Studija 15+, kurās uzņemam bez iestājpārbaudījumiem.

Par konkrētiem pieteikšanās un uzņemšanas laikiem tekošajam mācību gadam, lūgums skatīties informāciju Aktualitātēs!

Uzņemšanas kārtību skatīt ŠEIT