Pasniedzēji

Ingūna Briede

Profesionālais maģistra grāds dizainā – Rēzeknes tehnoloģiju akadēmija. Pedagoģijas bakalaura grāds –
Vidusskolas darbmācības un vizuālās mākslas skolotājas kvalifikācija.

Pasniedz kompozīciju un darbu materiālā keramikas nodaļā 20V programmā.