Vecāku līdzfinansējums

Vecāku līdzfiansējums

Līdzfinansējumu vecāki iemaksā šādā kārtībā :

1. veicot pārskaitījumu bankā vai interneta bankā uz norēķina kontu:

Saņēmējs:

Cēsu novada pašvaldība, Cēsu pilsētas Mākslas skola

Reģistrācijas Nr.90000031048

Adrese: Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV4101

 

Konti:

AS SEB banka,  kods UNLALV2X, konts LV51 UNLA 0004 0131 3083 5

AS Swedbank, kods HABALV22, konts LV36 HABA 0001 4020 3883 7

AS Citadele, kods PARXLV22, konts LV60 PARX 0002 6785 6001 7

A/S DNB NORD BANKA, kods RIKOLV2X, konts LV73 RIKO 0002 0131 0575 1

VAS Latvijas pasts, kods LAPBLV2X, konts LV23 LPNS 0004 1034 4533 1

 

2. vai Cēsu novada pašvaldības kasē (Cēsīs, Bērzaines ielā 5)

 

Veicot maksājumu, obligāti jānorāda:

Cēsu pilsētas Mākslas skola, audzēkņa vecāku līdzfinansējums par -audzēkņa vārds, uzvārds, pulciņa nosaukums, klienta kods 8….. grāmatvedības uzskaitē, periods, par kuru maksā