Pasniedzēji

Dace Cēdere

Mākslas maģistre.  Gleznošanas skolotāja.