Aktualitātes,Slīdrāde

08.06.2024.

Izlaidums 2024

31.maijā Pētera Rozenberga Cēsu pilsētas Mākslas skolai bija svētki, bija izlaiduma diena!

Mēs svinējām 31 absolventa sešu gadu ceļojumu Mākslas pasaulē.

Skolu beidzot, Mākslas skolas skolēni strādāja pie noslēguma darbiem. Katru gadu kopīgi tiek veidota izstādes ekspozīcija, un katru gadu izstāde mūs pārsteidz! Tā arī šogad! “Cik tuvs un pazīstams it viss!”. Tā ir skolas absolventu noslēguma darbu tēma un noslēguma darbu izstādes moto.

Mūsu skolēni apliecina:
Mākslu var ieraudzīt it visur – atliek vien atvērt acis!
Izstāde atspoguļo absolventu spēju atrast skaistumu ikdienas dzīvē.
Māksla ir kā dvēseles spogulis, kas var iedvesmot un mainīt pasauli.

Šodien skolas novēlējums absolventiem ir:
Lai Jūsu jaunais, izvēlētais ceļš ir pilns ar iedvesmu un iespējām!
Lai Māksla vienmēr ir jūsu uzticams ceļabiedrs!
Lai izdodas saglabāt šo radošo dzirksti!

Šis izlaidums ir sākums mūsu absolventu jaunam ceļojumam, jaunām iespējām, turpinot Mākslas izglītību un paplašinot Mākslas radošo redzeslauku.