Pasniedzēji

Alise Miezīte

Direktora vietnieks mācību darbā.

Profesionālais bakalaura grāds mākslā, datordizainera kvalifikācija.

Pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, pirmsskolas izglītības skolotājs.

„Ja es varētu Tev ieteikt vienu lietu, es teiktu – piešķir vērtību visam ko dari!
Neļauj saviem sapņiem palikt tikai par sapņiem – piešķir katram mirklim nozīmi
un piepildi to ar vērtību!”