Aktualitātes,Slīdrāde

20.05.2024.

“TIK TUVS UN PAZĪSTAMS IT VISS!”

Mākslas skolas 31. autora mākslinieciskums noslēguma darbos – tēlaina realitātes vai fantāzijas izpratne, iekšējās vai ārējās pasaules izpausmes process vai rezultāts mākslinieciskā tēlā!

Šī gada noslēguma darbu tēma ir “TIK TUVS UN PAZĪSTAMS IT VISS” Darbu radošums vērsts tā, lai tas atspoguļotu to, kas interesē pašu autoru, lai uzrunātu vērotāju ieraudzīt, domāt un just, kas ir katram tik tuvs un tik pazīstams un, kas ir tas viss! Māksla ir viena no pasaules izziņas metodēm. Mākslas skolas absolvents izpaužas un apliecina savas prasmes radīt zīmējot, gleznojot, fotografējot, datorgrafikā vai veidojot dizaina vēstījumu kokā, stiklā, mālā, tekstilā, papīrā un citos materiālos. Izstādē būs eksponēti 26 20V 6 gadu un 5 30V 3 gadu vizuāli plastiskās mākslas programmas skolēnu un jauniešu darbi. Katram audzēknim tās ir vairākas mākslas darbu vienības dažādos mākslas priekšmetos.

Interesants ir pats process! Radošā darbība palīdz atklāt visas jauniešu mākslinieciskās personības šķautnes!

Sveicam mūsu audzēkņus,- absolventus, priecājamies par visiem viņu sasniegumiem un dodam impulsu un spēku nākotnes izaicinājumiem, turpināt Mākslas izglītību!

Skolas izlaidumā, 31.05. atklāsim izstādi, absolventi prezentēs savus sasniegumus, gaidīsim viesus!

Interesentus aicinām apskatīt izstādi Cēsu izstāžu namā no 17.05. – 02.06.2024. izstāžu nama darba laikā.