Aktualitātes

07.03.2023.

Akvarelis Pilsētā

Mūsu skolā skatāma izstāde “Akvarelis Pilsētā”!

Šī darbu izstāde veidota no 2018. gada Art Cēsis rīkotā akvareļa plenēra laikā tapušajiem darbiem.Mākslinieki ne tikai apguva akvareļu krāsas pagatavošanu pēc senām receptēm, izmantojot gum arabiku, dekstrīnu, glicerīnu, medu un žulti, bet arī tika aicināti aizdomāties par pilsētu, un savos darbos risināt un atspoguļot Cēsu pilsētu, tās cilvēkus, kā arī pilsētā radušās izjūtas un pārdomas. Plenēra laikā Cēsu karte tika sagriezta 12 daļās un katram māksliniekam bija iespēja ‘atnest’ savu daļu no pilsētas vizuāli piepildītā veidolā. Kā pulkstenis, kā laika grieži – tagad šajā darbu izstādē uzbūvēta Radošā pilsēta, no jauna kopā savienojot tik dažādās pilsētas daļas, pārdomas un sajūtas.

Pilsētvide vēsturiski veidojusies vizuāli būvējot tās telpu un tēlu. Vides un telpas uztveri veido un ietekmē jau tapušo objektu un ēku vizuālais mantojums. Taču šeit neapstāties pie jau sasniegtā vai pateiktā, pilsēta ir mūsu kopējā vide, kuru veidojam arī turpmāk. Šie darbi neaprobežojoties ar jau zināmo, vizuāli atpazīstamo attēlojumu ir mēģinājums ļauties ieraudzīt ‘citu’ pilsētu, kura veido Cēsis. Mākslinieku klātbūtne pilsētā nav nejauša – tas ir žests, ar kuru radošā darbība piedalās pilsētas vidē, kā ilustrācija, kā kompliments, kā pretošanās, kā joks, kā iedvesmota vīzija, u.c. Šie darbi runā paši par sevi, taču strukturāli tie vienmēr būs saistīti ar radošo momentu, vietu, laiku un telpu – Cēsīm. Radīt pilsētā ir atbildīgs process ir jāsaprot šīs darbības ētiskā jēga – pilsēta ir kopdzīves un koprades telpa. Atbildība radot pilsētā izriet no loģikas, kurā domās pārceļam sevi tuvā nākotnes brīdī, un no šī nākotnes brīža atskatāmies uz šo brīdi ‘tagad’ kā kaut ko jau pagājušu. Pilsētai ik brīdi ir vajadzīgi jauni, iedvesmojoši un radoši stāsti, kas ļauj tai atdzimt un veidoties.

Cēsu pilsētvide vēsturiski veidojusies kārtām būvējot tās telpu un tēlu. Tapušo objektu un ēku vizuālais mantojums uztverē veido un ietekmē pilsētas sajūtas. Tās iztēlē turpinās vizualizējot nākotnes Pilsētu, neaprobežojoties ar jau zināmo, vizuāli atpazīstamo attēlojumu.

Mākslinieku klātbūtne pilsētā bijusi vienmēr– kā žests, ar kuru radošā doma un darbība piedalās pilsētas dzīvē, kā ilustrācija, kā kompliments, kā pretošanās, kā joks, kā iedvesmota vīzija par vietu, laiku un telpu – Cēsīm.

Pilsēta ir kopdzīves un koprades telpa ar darbības ētisko jēgu. Radot pilsētā  pārceļam sevi domās tuvā nākotnes brīdī, un no šī brīža atskatāmies uz brīdi ‘tagad’ kā kaut ko jau pagājušu. Cēsīm vajadzīgi jauni, iedvesmojoši un radoši cilvēki, lai tā atdzimtu un veidotos.

Pilsētas aicinājums- radoši dzīvot šeit, patiesi izjūtot skaisto, piepildot sevi un Pilsētu.

  1. gada vasarā biedrība “Art Cēsis” tradicionāli jau sesto gadu pulcēja plenērā profesionālus gleznotājus. Šogad Cēsīs atkal akvareļglezniecība. Gleznotāji apguva akvareļu krāsu pagatavošanu un iepazina Cēsu vēsturi. Plenēra laikā pilsēta tika sadalīta divpadsmit daļās.  Katrs mākslinieks gleznoja vienu daļu no pilsētas telpas kopā savienojot tik dažādās pilsētas daļas, cilvēkus,pārdomas un sajūtas vizuāli piepildītā veidolā.
  2. Kā Laikrādis, kā Laika grieži gleznotāju akvareļdarbu izstādē uzbūvēta RADOŠA PILSĒTĀ

https://ritumsivanovs.com/video-lv/cesu-pleners-2018