Aktualitātes,Slīdrāde

18.04.2023.

Cēsu novada māksliniekam Pēterim Rozenbergam veltīts konkurss.

Šī gada Cēsu novada vizuālās mākslas vispārizglītojošo skolu konkursa tēma bija veltīta Cēsu novada māksliniekam Pēterim Rozenbergam.

Pēteris Rozenbergs ir izcils akvareļu tehnikas pārzinātājs, akvarelistu plenēra “Cēsis” iedibinātājs un mākslas pedagogs.

Cēsu novada 14 skolu, 141 skolēns ilustrēja Cēsu pils teiku izmantojot akvareļu tehniku:

“Apakš Cēsu pils mūriem atrodoties pagrabi, kur esot noraktas visādas mantas.

Vienā pagrabā esot liela dzelzs lāde, pilna ar zelta un sudraba lietām. Bet uz lādes

tupot liels, melns suns ar ugunīgām acīm un nelaižot neviena pie lādes klāt. No šiem

pagrabiem izejot arī apakšzemes ejas. Viens nebēdnieks reiz nokāpis pagrabos

apskatīties. Pēc ilgāka laika viņš iznācis ārā pa smilšakmens alu, kas atrodas pils

parkā. Viņš iznesis lielu sidraba lukturi, bet pats palicis mēms un nevarējis nekā

izstāstīt.”

 

Konkursu organizēja novada izglītības pārvalde sadarbībā ar Cēsu pilsētas Mākslas skolu. Projekta koordinatore bija mūsu Mākslas valodas skolotāja Inga Miezīte. Konkursa izvirzītais mērķis bija novada  kultūrvēsturiskā mantojuma pētniecība, apzināšana un popularizēšana. Skolēnu uzdevums bija izzināt mākslinieka, Pētera Rozenberga devumu un nozīmi Cēsu novadā. Rosināt novada skolu audzēkņus uz radošu pašu izteikšanos ilustrējot un izmantojot tušu, krāsainos zīmuļus, marķierus… akvareļu tehnikā. Organizatoru mērķis bija veicināt sadarbību un pieredzes apmaiņu starp novada skolām.

Katrā klašu grupā izglītības iestāde varēja iesniegt  līdz 5 darbiem.

Konkursa darbi tika vērtēti 4 kategorijās 1.-3.kl., 4.-6.kl., 7.-9.-kl., 10.-12.kl.

Darbu vērtēšanas kritēriji:

  1. Darba atbilstība konkursa tēmai.
  2. Autora radošums tēmas atklāsmē.
  3. Darba noskaņa un mākslinieciskā izpildījuma

kvalitāte.

Darbus vērtēja žūrijas komisija, kuras sastāvā bija profesionāli mākslinieki. Žūrijas komisiju apstiprina konkursa rīkotāji.