Aktualitātes

23.05.2023.

Noslēguma darbu izstāde Cēsu izstāžu namā.

Mans Gada Laiks – „Like”

Cēsu pilsētas Mākslas skolas 31 absolventa mākslinieciskums noslēguma darbos – tēlaina realitātes vai fantāzijas izpratne; iekšējās vai ārējās pasaules izpausmes process vai rezultāts mākslinieciskā tēlā!

Šī gada noslēguma darbu tēma ir mans Mans Gada Laiks –„Like”. Darbu radošums vērsts tā, lai tas atspoguļotu to, kas interesē ne tikai pašu autoru, bet arī ,lai uzrunātu vērotāju ieraudzīt, domāt un just. Māksla ir viena no pasaules izziņas metodēm. Skolas absolvents izpaužas un apliecina savas prasmes radīt zīmējot, gleznojot, fotografējot, datorgrafikā un veidojot vēstījumu kokā, stiklā, mālā, papīrā un citos materiālos. Izstādē būs eksponēti 31 absolventa mākslas darbi.

Interesants ir pats process! Radošā darbība palīdz atklāt visus jauniešu mākslinieciskās personības virzienus!

Sveicam mūsu audzēkņus,- absolventus, priecājamies par visiem viņu sasniegumiem un dodam impulsu un spēku jauniem darbiem!

Skolas izlaidumā, 02.06. izstāde tiks atklāta, absolventi prezentēt savas radošās idejas.

Izstādi aicinām apskatīt Cēsu izstāžu namā no 19.05.2023. – 04.06.2023!