Aktualitātes,Slīdrāde

26.02.2024.

“Mans gada laiks,- Like” Priekuļu kultūras namā

Pētera Rozenberga Cēsu pilsētas Mākslas skolas izstāde “Mans gada laiks,- Like”
Priekuļu kultūras namā (15.02.-15.04.)
Adresē Cēsu prospekts 1 ir Mākslas skolas sākums Priekuļos. Tā ir Pētera Rozenberga
izraudzītā skolas ēka. Šogad mēs atzīmējām skolas 35 gadadienu, ar cerībām, ka arī
nākotnē šeit veidosies un augs kā līdz šim mākslas personības un nākamie mākslas
profesionāļi!
Atklājot izstādi Priekuļu kultūras namā, mēs redzam mūsu skolēnus, redzam cik viņi ir
talantīgi, cik viņi ir radoši un drosmīgi, cik krāsaini! Redzam, cik viņi ir mērķtiecīgi un
cik viņi ir dažādi! Redzam kā viņi ir sagatavoti! Redzam skolotājus! Zinām, cik tas
viņiem nav vienkārši! Skolēniem Priekuļos veidošanu un gleznošanu pasniedz Inga
Jākobsone, Inga Miezīte māca mākslas valodas pamatus un datorgrafiku, Ingūna
Briede pasniedz keramikas nodaļā kompozīciju un darbs materiālā un Laura Vanaga ir
dizaina nodaļas skolotāja kompozīcijā un darbā ar materiāliem. Izstādē ir eksponēti
arī Cēsu skolas skolēnu darbi.
Māksliniekam ir svarīgi, radoši izpausties, demonstrēt savu veikumu, paust savu
viedokli, lai viņa mākslas darbu ierauga un novērtē! Šīs izstādes moto ir “Mans gada
laiks,- Like”. Tā ir pagājušā gada skolas absolventu noslēguma darbu tēma. Izstādi
šobrīd vēl papildina Priekuļu skolas skolēnu mācību uzdevumi.
Tas vienmēr ir bijis interesanti, kā caur mākslas darbu var atklāt cilvēka pasauli.
Darbos mēs varam ieraudzīt to dažādību, kāds tad ir mūsu jaunais mākslinieks, kādas
ir viņa vērtības!
Skolai ir prieks par šo dienu, ka varējām atklāt izstādi Priekuļos. Mēs varam
demonstrēt paveikto Priekuļu iedzīvotājiem, skolēnu vecākiem, draugiem un viesiem.
Mēs ceram, ka tā būs laba reklāma mākslas skolai. Lai nākamo- jauno mācību gadu
mēs varētu Priekuļos uzsākt vēl kuplākā pulkā.