Aktualitātes

29.07.2021.

AICINĀM PIETEIKTIES!

23.augusts – konsultāciju diena;

24.augusts – 20V programmas iestājeksāmens – radošais darbs kompozīcijā;

25.augusts – 30V programmas iestājeksāmens – radošais darbs kompozīcijā;

26.augusts – 30V programmas iestājeksāmens – zīmēšana un gleznošana.

Konsultāciju laiki un iestājeksāmenu grafiks tiks saskaņots individuāli pēc pieteikuma saņemšanas.

Pieteikums iesniedzams elektroniski Cēsu mājaslapā e-pakalpojumu sadaļā https://epakalpojumi.cesis.lv/

Jautājumu gadījumā zvaniet Ieva Felcai, direktora vietniecei mācību darbā 26480556 vai lietvedei Marijai Bērziņai 26585610.