Kompozīcija

Kopā ar zīmēšanu un gleznošanu kompozīcija veido skolas speciālo mācību priekšmetu klasisko trīsvienību. Lielāko no mākslinieka „gudrībām” skola nevar iemācīt-tā ir intuīcija. Kompozīciju mākslinieks rada paklausot iekšējās redzes diktētai izjūtai un pieredzei. Risinot kompozīcijas mācību uzdevumus, īstenojot plaknē savas ieceres, mācās „domāt tēlos” un izteikt savas domas plaknē uzskatāmā formā- mācās runāt kompozīcijas valodā.