Zīmēšana

Vēlme zīmēt sakņojas cilvēces pirmsākumos. Jau alu mākslā sastopams daudz iegravētu zīmējumu, kas veidoti tikai ar kontūru vai tumšā aplī izceļot motīva – dzīvnieku, cilvēku, plaukstu – siluetu. Zīmējums aptver visu, tas ir visu mākslu pamats! Zīmējot lielākā vai mazākā mērā mēs atspoguļojam redzamo pasauli. Lai ko būtu iecerējis mākslinieks, skatītājs mākslas darbā meklē sev zināmas, atpazīstamas lietas un parādības. Katram ir saprotams mākslas darba novērtējums: „ir kā dzīvē” vai „nav kā dzīvē”!