Aktualitātes,Slīdrāde

18.04.2022.

Pieredzes apmaiņas brauciens uz Daugavpili.

Ar Cēsu novada pašvaldību, plānojot Cēsīs jaunas telpas Cēsu Mākslas skolai, tiek virzīts projekts “Raiņa” kvartāla pārbūvei.

14.04. mēs ciemojāmies Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolā „Saules skola”. Tas bija pieredzes apmaiņas brauciens. Nozīmīgi bija redzēt laikmetīgu moderni aprīkotu un estētiski sakārtotu jaunbūvi ar plašām mācību telpām un iespējām mūsdienīgai, kvalitatīvai Mākslas izglītībai. Skolā ir iespējas lietot mūsdienīgu digitālo aprīkojumu drukas un mēdiju mākslas studijā.

Saules skolas plašajās rekrācijas telpās, sadarbībā ar Rotko centru, regulāri ir iespēja eksponēt profesionālo mākslu.

Apskatījām skolas telpās  Latvijas profesionālās vidējās izglītības mākslas un dizaina izglītības programmu audzēkņu valsts konkursa darbus vides dizainā. Konkursa ekspozīcijā bija skatāmi projekti- telpiski objekti, mājokļu maketi, kā arī meti Saules skolas vides uzlabošanai.

Novērtējām pilsētas seno arhitektūru. Vēsturiskā centra dominante ir pirmās brīvvalsts laikā uzceltais Vienības nams.  Vienības nams Daugavpilī ir kā vesels arhitektūras un augsta dizaina kvartāls. Tas ir monumentāls un daudzfunkcionāls komplekss.

Iespaidus guvām Līvānu stikla amatniecības centrā un Marka Rotko mākslas centrā.

Diena bija saplānota. Iegūtās atziņas un iespaidi ir noderīgi.