Aktualitātes

13.12.2022.

Jaunā mācību gada sākums,- radošās nedēļas darbu izstāde.

Šogad mācību gadu uzsākot,  strādājām pie radošajiem darbiem.

20V un 30V programmu, pirmo klašu skolēni veidoja diagnosticējošo radošo darbu, prezentējot savas prasmes, izdomājot un sniedzot sava radošā darba idejas, izstrādājot tehniski uzdotās tēmas risinājumus kompozīcijās.

Otro un trešo klašu skolēni veidoja mākslas darbu interpretācijas, iespaidojoties no citu autoru darbiem vai dažādiem citiem vizuāliem avotiem.

4., 5., 6., 30V 2, 30V 3 klašu skolēnu radošie darbi tika veidoti izmantojot pagājušā mācību

gada otrā pusgada muzeja, izstāžu nama, Cēsu koncertzāles galerijas,

plenēra darbu, prakses skices un mācību zīmējumus vai gleznojumus.

Novērtējot paveikto, atzīstot skolas skolēnu izaugsmes potenciālu un radošumu gan ideju interpretācijās, gan tehniskajā sniegumā un interesantajos izteiksmes līdzekļu risinājumos, bijām iepriecināti, veidojot izstādi skolas vidē. Skolēni savas izjūtas, novērojumus, atziņas pauž ar vizuālās mākslas paņēmieniem, zīmējot krāsaini. Tās ir daudzveidīgas kompozīcijas ar krāsām, zīmuļiem, marķieriem.  Mākslas valodai nav robežu.

Decembrī skolēnu radošo darbu izstādi nomainīs pusgada darbu skates. Vērtēsim pusgadā sastrādāto.